Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Misioni & Vizioni

Misioni

Misioni

Misioni i Institutit Riinvest është të promovojë zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik të Kosovës nëpërmjet dijeve të reja dhe studimeve cilësore

Vizioni

Si lider i studimeve zhvillimore në vend, Instituti Riinvest ka arritur që nëpërmjet partneritetit me institutet me renome në BE e më gjerë të realizojë projekte të standardeve të larta ndërkombëtare duke internacionalizuar produktet dhe shërbimet e tij në fushën e studimeve, edukimit dhe promovimit të diturive te reja. 

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë