Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Partnerët

Çka thonë partnerët tanë
 • Riinvest-i është një Institut i domosdoshëm hulumtimi, një ‘think-tank’ në kuptimin më të mirë të fjalës.

  Jan-Peter Olters

  Menaxher Vendi

  Banka Botërore
 • Riinvest është qendër e prodhimit të diturisë, e ndarjes së edukimit-dhe e pranimit të përvojës së tjerëve.

  Samuel Zbogar

  Shef i Zyrës

  Bashkimi Evropian në Kosovë
 • Bashkëpunimi ynë me Riinvestin, ka ndihmuar debatin rreth politikave, të bazuar në argumente dhe të dhëna.

  Besa Luzha

  Koordinatore e programit

  Friedrich Ebert Stiftung
 • Riinvest udhëhiqet nga një brez i ri i ekspertëve që janë në rrugën më të mirë të bëhen ajka e ekspertizës kosovare.

  Luan Shllaku

  Drejtor Ekzekutiv

  KFOS
 • Thuajse përgjatë secilës fazë të zhvillimit programor, ne hasëm në studimet e “Riinvest”-it.

  Markus Baechler

  Drejtor Vendi

  Zyra Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë
 • Tregimi i suksesit të “Riinvest”-it shërben si inspirim për kolegët e tyre gjithandej botës.

  John D. Sullivan

  Drejtor Ekzekutiv

  CIPE
 • USAID është krenar të ketë qenë pjesë e zhvillimit të “Riinvest”-it, puna e të cilit ështe jetike për të ndërtuar një të ardhme më të ndritur.

  James Hope

  Drejtor Misioni

  USAID

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë