Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Raportet kërkimore

Vendimmarrja e grave në sektorin publik dhe privat në Kosovë

  • me: 12 Jan 2023

Përfshirja e grave në të gjitha aspektet e jetës politike, ekonomike dhe shoqërore është e rëndësishme jo vetëm sepse gratë përfaqësojnë gjysmën e popullsisë së Kosovës, por edhe sepse arritja e...

Shkarko

Tjera

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: GIZ

Shkarko
  • me: 05 Oct 2021

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar – USAID

Shkarko
  • me: 30 Jul 2021

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: Democracy for Development

Shkarko
  • me: 23 Feb 2021

Ekipi Ynë