Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Raportet kërkimore

Një Terapi e Munguar për Financimin e Shëndetësisë

  • me: 06 Mar 2024

Në këtë raport trajtohet problemi kronik i financimit të pamjaftueshëm të shëndetësisë në Kosovë. Objektivi është që të argumentohet nevoja e domosdoshme për një kthesë rrënjësore në trajtimin e...

Shkarko

Tjera

Ekipi Ynë