Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Raportet kërkimore

Indeksi i Konkurrueshmërisë së Komunave (2019)

  • me: 07 May 2019

Indeksi i Konkurrueshmërisë së Komunave (IKKI) është një indeks i përbërë i krijuar për të matur performancën e qeverisë lokale drejt krijimit të një mjedisi të shëndoshë afarist. IKK mundëson që...

Shkarko

Tjera

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: KFOS

Shkarko
  • me: 05 Feb 2019

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: USAID ATRC

Shkarko
  • me: 07 Dec 2018

publikuar nga: USAID

financuar nga: USAID

Shkarko
  • me: 11 May 2018

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID GIZ ATRC

Shkarko
  • me: 09 Nov 2017

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: KFOS

Shkarko
  • me: 01 Nov 2017

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: KFOS

Shkarko
  • me: 01 Nov 2017

Ekipi Ynë