Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Raportet kërkimore

Mbrojtja e Mjedisit në 16 Komuna

  • me: 14 Apr 2016

Ky raport është hartuar për të analizuar situatën aktuale lidhur me mbrojtjen e mjedisit në 16 komuna të Kosovës dhe për të propozuar mundësi për bashkëpunim ndër-komunal. Komunat e mbuluara janë...

Shkarko

Tjera

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID & CDF

Shkarko
  • me: 25 Feb 2016

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: Bashkimi Evropian

Shkarko
  • me: 28 Jan 2016

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: CIPE

Shkarko
  • me: 21 Dec 2015

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: CIPE

Shkarko
  • me: 20 Oct 2015

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: Bashkimi Evropian

Shkarko
  • me: 06 Oct 2015

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: KFOS

Shkarko
  • me: 23 Jun 2015

Ekipi Ynë