Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Raportet kërkimore

Qeverisja korporative në Kosovë 1

  • me: 15 Nov 2006

Me publikimin e Raportit studimor, që ka rezultuar në fund të projektit, synojmë që lexuesve t’ua ofrojmë një bazë hulumtuese mbi gjendjen në ndërmarrjet publike, problemet lidhur me menaxhimin dhe transparencën, në mënyrë...

Shkarko

Tjera

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: FES

Shkarko
  • me: 05 Dec 2005

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID

Shkarko
  • me: 11 Feb 2004

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID

Shkarko
  • me: 12 Jun 2003

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID

Shkarko
  • me: 19 Jan 2003

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID

Shkarko
  • me: 19 Sep 2002

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID

Shkarko
  • me: 12 Dec 2001

Ekipi Ynë