Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Raportet vjetore

publikuar nga:

financuar nga:

Shkarko
  • me: 29 May 2024

publikuar nga:

financuar nga:

Shkarko
  • me: 17 Apr 2024

publikuar nga:

financuar nga:

Shkarko
  • me: 29 Feb 2024

publikuar nga:

financuar nga:

Shkarko
  • me: 27 Mar 2022

publikuar nga:

financuar nga:

Shkarko
  • me: 05 Oct 2021

publikuar nga:

financuar nga:

Shkarko
  • me: 13 Feb 2021
12

Ekipi Ynë