Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Publikimi i Fundit

publikuar nga:

financuar nga: EYE

Shkarko

NJË MODEL I RI PËR RRITJEN E QENDRUESHME EKONOMIKE: dinamika e tregut të punës: sfidat aktuale dhe të ardhshme

Ky Raport është përgatitur për të mbështetur debatin në FORUMIN Ekonomik Vjetor të Institutit Riinvest (nëntor 2023). Me qëllim të ngritjes...

Më shumë

Media

Njesia matese e aktiviteteve te prokurimit publik - xindex

Më shumë

Partnerët

Çka thonë partnerët tanë
 • Riinvest-i është një Institut i domosdoshëm hulumtimi, një ‘think-tank’ në kuptimin më të mirë të fjalës.

  Jan-Peter Olters

  Menaxher Vendi

  Banka Botërore
 • Riinvest është qendër e prodhimit të diturisë, e ndarjes së edukimit-dhe e pranimit të përvojës së tjerëve.

  Samuel Zbogar

  Shef i Zyrës

  Bashkimi Evropian në Kosovë
 • Bashkëpunimi ynë me Riinvestin, ka ndihmuar debatin rreth politikave, të bazuar në argumente dhe të dhëna.

  Besa Luzha

  Koordinatore e programit

  Friedrich Ebert Stiftung
 • Riinvest udhëhiqet nga një brez i ri i ekspertëve që janë në rrugën më të mirë të bëhen ajka e ekspertizës kosovare.

  Luan Shllaku

  Drejtor Ekzekutiv

  KFOS
 • Thuajse përgjatë secilës fazë të zhvillimit programor, ne hasëm në studimet e “Riinvest”-it.

  Markus Baechler

  Drejtor Vendi

  Zyra Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë
 • Tregimi i suksesit të “Riinvest”-it shërben si inspirim për kolegët e tyre gjithandej botës.

  John D. Sullivan

  Drejtor Ekzekutiv

  CIPE
 • USAID është krenar të ketë qenë pjesë e zhvillimit të “Riinvest”-it, puna e të cilit ështe jetike për të ndërtuar një të ardhme më të ndritur.

  James Hope

  Drejtor Misioni

  USAID

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë