Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Publikimet

Informaliteti nga këndvështrimi i bizneseve në Kosovë

Të paguash apo mos të paguash

Brenda këtij studimi, disa aspekte të cilat kanë pasur efekt në sektorin jo-formal do të identifikohen, duke marrë parasysh ligjin e ri të punës. Për më tepër, do të zbulohen lidhjet në mes të disa politikave, ligjeve, dhe...

Shkarko

Shkarko Raportin

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: FES & KFOS

Shkarko

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: CIPE

Shkarko

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: KFOS

Shkarko

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: Zyra Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë

Shkarko

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: KFOS

Shkarko

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: BTD & NLB

Shkarko

Ekipi Ynë