Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Publikimet

Një koleksion artikujsh të shkurtër

Transparenca në Kosovë

Përmbledhje artikujsh, të cilët në mënyrë më specifike analizojnë sektorë të ndryshëm në Kosovë dhe vejnë në pah se çfarë shkoi keq në aspektin e transparencës. Artikujt kanë për qëllim...

Shkarko

Shkarko Raportin

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: Bashkimi Evropian & KFOS

Shkarko

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: Bashkimi Evropian

Shkarko

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: FES & KFOS

Shkarko

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: CIPE

Shkarko

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: KFOS

Shkarko

Ekipi Ynë