Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Publikimet

Punim Udhëzues - Transparenca Buxhetore

Ky dokument udhëzues ka për qëllim që të: (i) japë informacione të detajuara mbi buxhetin e qytetarëve; (ii) japë një përshkrim të gjendjes së tanishme në Kosovë sa i përket procesit buxhetor dhe përfshirjes...

Shkarko

Shkarko Raportin

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: Bashkimi Evropian

Shkarko

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: CIPE

Shkarko

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: CIPE

Shkarko

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: Bashkimi Evropian

Shkarko

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: KFOS

Shkarko

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: KFOS

Shkarko

Ekipi Ynë