Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Publikimet

(Sfidat politikat dhe mundësitë)

Qëndrueshmëria ekonomike e Kosovës

Ky raport ka për qëllim të trajtojë shkurtimisht sfidat me të cilat do të përballet Kosova në rrugën e saj drejt krijimit të një ekonomie të qëndrueshme, në kohën kur po punohet në hartimin e Planit...

Shkarko

Shkarko Raportin

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: FES

Shkarko

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID

Shkarko

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID

Shkarko

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID

Shkarko

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID

Shkarko

Ekipi Ynë