Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Publikimet

Sistemi i arsimit dhe zhvillimi ekonomik i Kosovës

Raporti merret kryesisht me trajtimin e sistemit arsimor të mesëm dhe të lartë. Objektivat e këtij raport janë: (i) nxitja i një debati të angazhuar mbi sistemin arsimor në Kosovë; (ii) ndërgjegjësimi i hartuesve të...

Shkarko

Shkarko Raportin

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID

Shkarko

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID

Shkarko

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID

Shkarko

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID

Shkarko

Ekipi Ynë