Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Publikimet

Qeverisja korporative në Kosovë 1

Me publikimin e Raportit studimor, që ka rezultuar në fund të projektit, synojmë që lexuesve t’ua ofrojmë një bazë hulumtuese mbi gjendjen në ndërmarrjet publike, problemet lidhur me menaxhimin dhe transparencën, në mënyrë...

Shkarko

Shkarko Raportin

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: CIPE

Shkarko

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: FES

Shkarko

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID

Shkarko

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID

Shkarko

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID

Shkarko

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID

Shkarko

Ekipi Ynë