Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Publikimet

Nga perspektiva e NVM-ve

Klima e Biznesit në Kosovë

Instituti Riinvest në vazhdën e aktiviteteve të rregullta hulumtuese që ndërlidhen me sektorin privat në Kosovë, këtë vit ka bërë vlerësimin e klimës së biznesit në Kosovë për vitin 2016. Ky raport i përpiluar...

Shkarko

Shkarko Raportin

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: Instituti Riinvest

Shkarko

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: Bashkimi Evropian

Shkarko

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: Bashkimi Evropian

Shkarko

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: Bashkimi Evropian

Shkarko

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: Bashkimi Evropian

Shkarko

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID & CDF

Shkarko

Ekipi Ynë