Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Publikimet

Vlerësimi i korrupsionit në Kosovë

Me qëllim të ngritjes së mëtutjeshme të njohurive, e cila do të facilitojë zbatimin e masave adekuate të politikave anti-korrupsion (dhe jo arbitrar), ky raport është një vlerësim i thellë mbi korrupsionin dhe anti-korrupsionin...

Shkarko

Shkarko Raportin

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: Bashkimi Evropian

Shkarko

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: Bashkimi Evropian

Shkarko

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: Bashkimi Evropian

Shkarko

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID & CDF

Shkarko

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID & CDF

Shkarko

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: Bashkimi Evropian

Shkarko

Ekipi Ynë