Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Publikimet

Një perspektivë ndër-rajonale

Klima e Biznesit në Kosovë

Shkarko

Shkarko Raportin

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: Bashkimi Evropian

Shkarko

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: Bashkimi Evropian & KFOS

Shkarko

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: Bashkimi Evropian

Shkarko

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: FES & KFOS

Shkarko

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: CIPE

Shkarko

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: KFOS

Shkarko

Ekipi Ynë